คุณคิดว่า เทศบาล ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
ไฟฟ้า ( 242 )
34.23%
ประปา ( 228 )
32.25%
ถนน ( 215 )
30.41%
การบริการประชาชน ( 13 )
1.84%
การส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 6 )
0.85%
การประชาสัมพันธ์ ( 3 )
0.42%