หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
   

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ลูกเสือชาวบ้านและอส.ตร.

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำที่ชนิดโมบาย
 
   

โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย
 
 
   

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและและเทศบัญญัติที่บังคับใช้ในเทศบาล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาล

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ คณะกรรมการชุมชน

โครงการศึกษาดูงานของผู้นำในตำบลพันเสา

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

อุดหนุน อบต.บางระกำ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ระดับอำเภอและศูนย์ประสานแผน อปท.

โครงการจ่ายชำระหนี้เงินกู้รวมดอกเบี้ย

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250
จำนวนผู้เข้าชม 4,261,498 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com