หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
   

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ลูกเสือชาวบ้านและอส.ตร.

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำที่ชนิดโมบาย
 
   

โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย
 
 
   

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและและเทศบัญญัติที่บังคับใช้ในเทศบาล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาล

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ คณะกรรมการชุมชน

โครงการศึกษาดูงานของผู้นำในตำบลพันเสา

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

อุดหนุน อบต.บางระกำ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ระดับอำเภอและศูนย์ประสานแผน อปท.

โครงการจ่ายชำระหนี้เงินกู้รวมดอกเบี้ย

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 6,901,891 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10