หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
 
 
   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม(ปรับเกรดและบดอัด)ถนนดินและลูกรัง ต. พันเสา

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายศาลเจ้าพ่อ เส้นบึงแวง ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากเลาะคลองจากบ้านนายวอน เรือนแก้ว ถึงบ้านนายบุญ เทแก้ว

โครงการปรับเกรดและบดอัดถนนดินและลูกรังภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งสระ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนานายพายถึงดงมะป่วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังสายจากบ้านนายฟอง จาดเปรมถึงคลองมาบใหญ่(สายใน) หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากลาดยางไปโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่อลาดยางในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากลาดยางถึงเขตตำบลปลักแรด หมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าหมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังสายวัดป่า หมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ่อน้ำมันหมู่ที่ 8 บ้านหล่ายขานาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้านไปบ้านทุ่งชา หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะกู

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองม้านั่งถึงหนองบัวสี่บาท หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานสะแกหมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลาะคลองคต หมู่ที่ 2 บ้านพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองตะกู หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาลเจ้าพ่อถึงนาหมัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตะเคียน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปักด่านถึงหนองแห้ว หมู่ที่11 บ้านมะค่างาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองม้านั่งถึงหนองบัวสี่บาท หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม
 
   

โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร

โครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบพอเพียง

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GPA

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำนา(จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250
จำนวนผู้เข้าชม 4,144,529 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com