หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
 
 
   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม(ปรับเกรดและบดอัด)ถนนดินและลูกรัง ต. พันเสา

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายศาลเจ้าพ่อ เส้นบึงแวง ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากเลาะคลองจากบ้านนายวอน เรือนแก้ว ถึงบ้านนายบุญ เทแก้ว

โครงการปรับเกรดและบดอัดถนนดินและลูกรังภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งสระ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนานายพายถึงดงมะป่วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังสายจากบ้านนายฟอง จาดเปรมถึงคลองมาบใหญ่(สายใน) หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากลาดยางไปโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านบอนแดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่อลาดยางในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากลาดยางถึงเขตตำบลปลักแรด หมู่ที่ 6 บ้านนาหมัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าหมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังสายวัดป่า หมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ่อน้ำมันหมู่ที่ 8 บ้านหล่ายขานาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้านไปบ้านทุ่งชา หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะกู

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองม้านั่งถึงหนองบัวสี่บาท หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานสะแกหมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบลพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลาะคลองคต หมู่ที่ 2 บ้านพันเสา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองตะกู หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาลเจ้าพ่อถึงนาหมัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตะเคียน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปักด่านถึงหนองแห้ว หมู่ที่11 บ้านมะค่างาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองม้านั่งถึงหนองบัวสี่บาท หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม
 
   

โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร

โครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบพอเพียง

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GPA

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำนา(จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร)
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 4,753,768 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10