หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล พันเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
 
สภาพสังคมของชาวบ้านตำบลพันเสา เป็นสังคมแบบชาวพุทธอยู่กันอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านต่างพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนญาติพี่น้อง มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
 
     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันเสา 1 แห่ง (จัดตั้งเอง) ตั้งอยู่ ณ เทศบาลตำบลพันเสา

โรงเรียนในสังกัด ส.พ.ฐ. แยกเป็น
  ระดับอนุบาล 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านพันเสา เป็นโรงเรียนระดับตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา โดยจัดการ เรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านแหลมมะค่า
 
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านหล่ายขานาง
 
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.6) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว
  ศูนย์การศึกษา
 
มีศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบล 1 แห่ง ที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำตำบลพันเสา เทศบาลตำบลพันเสา สอนระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 แห่ง
 
ที่ตั้ง ณ ที่ประโยชน์สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล 1 แห่ง
 
ที่ตั้ง ณ เทศบาลตำบลพันเสา หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
 
 
  ประชาชนประมาณร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ และมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ซึ่งมีสถานที่ดังนี้
 
วัด จำนวน 6 แห่ง
 
ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันเสา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านพันเสา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่างาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านมะค่างาม
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 99.99
 
   
หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) เพื่อให้บริการในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และมีการจัดเวรยามจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพันเสา ร่วมกับ อสตร.ตำบลพันเสา เดินเวรยามภายในหมู่บ้าน โดยแยกเป็นหน่วยบริการฯ 2 แห่ง

หน่วยบริการประชาชนบ้านหนองประดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่

หน่วยบริการประชาชนบ้านพันเสา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันเสา 1 แห่ง
รถน้ำเอนกประสงค์จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 6 ลบ.ม.จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2554 โดย มีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลหรือกรณีเกิดเหตุใกล้เคียงในพื้นที่

เพื่อให้บริการน้ำกับประชาชนในพื้นที่สำหรับการสาธารณูปโภคและบริโภค
 
 
  สำหรับชื่อตำบลพันเสา นั้น จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในพื้นที่ ทราบว่ามีที่มาจากในอดีต มีราษฎรจาก จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณพื้นที่ตำบลพันเสา ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวนมาก เมื่อมีราษฎรอพยพมาจากพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด เข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จึงเกิดการขยายตัว กลายเป็นชุมชน เมื่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีป่าไม้หนาแน่น ทำให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาตัดไม้เพื่อนำไปสร้างบ้านเรือนจำนวนนับร้อย นับพันต้น โดยส่วนมากได้ตัดไม้เพื่อนำไปทำเป็นเสา ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อชุมชนว่า บ้านพันเสา และใช้ชื่อพันเสา เป็นชื่อตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 8,660,457 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10