หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลตำบลพันเสา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลตำบลพันเสา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)