หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพันเสา [ 27 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)