หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพันเสา [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพันเสา [ 30 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลพันเสา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)