หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันเสา
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา
พี่น้องชาวไททรงดำ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
แปลงผักอินทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเทศบาลตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
  กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานแผนและงบประมาณ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการกษตร
2. ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานการเลือกตั้ง
- งานนิติการ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรัฐพิธี
- งานส่งเริมการท่องเที่ยว
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่นระตับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระตับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริหารทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ้ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานบริหารทั่วโป
- งานบริหารงานบุคคล ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
- งานการศึกษาและปฐมวัย
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
   
   
   
   
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-365-250
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250 โทรสาร : 055 - 365-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพันเสา
จำนวนผู้เข้าชม 6,901,878 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10