หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและโครงการ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลพันเสา [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)