หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 [ 21 ก.ย. 2564 ]โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพันเสา [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสน้าง คสล. จากบ้านนายรักษ์ชาติ มั่นคง ถึงบ่อน้ำมัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสถาพร คำแก้ว ถึงไร่นายสมพรษ์ อินหอม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างค่าจ้างต่ออายุการให้บริการเว็บไซต์ในระบบเว็บไซต์ อายุ ๑ ปี (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 13 ส.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางชมพูถึงบ้านนางยวน หมู่ที่ 10 [ 13 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4