หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กร.4381 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 026-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหล่อ ปั้นปุกถึงบ้านนางบุญมี กันอยู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปา ถึงบ้านนางตอง สุขเมือง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]

  (1)