หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒o-๕๙-oo๒๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนางจันทร์ สินเอี่ยม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อมิตซู ทะเบียน กพ 7439 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0004 (เช็คระยะ 200000 กม.) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๕-๕๙-oo๑๙ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซุ่มทางเข้าถึงบ้านนายสมัย เชยเปลี่ยน หมู่ที่ 8 [ 10 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32