หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ o๘๘-๖๔-ooo๒ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]



จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๘๔๖๑ พล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]



จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน กพ.๗๔๔o พล ยี่ห้อมิตซู สำนักปลัด จำนวน ๑ คัน (เช็คระยะ ๒๔o,ooo กม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8