หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฎร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 และวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง รถยนต์รับจ้างชนิดรถโดยสารไม่ ประจำทาง รถตู้ ขนาดไม่เกิน 10 คน ตามโครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรภายในตำบลพันเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์-เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๕-๕๙-oo๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคอนกรีต ม.3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24