หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนหนองประดู่ ถึงหน้าวัดศิริชัย หมู่ที่ 7 [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๖ รายการ (งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมเอนก ประสงค์เทศบาลตำบลพันเสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากศาลเจ้าพ่อ ถึงถนนคอนกรีตทางเข้าบ้าน ผช. ไกรรุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลพันเสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลาะคลองทราย จากถนนลาดยางชนเขต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กษ ๙๒o๙ พิษณุโลก กองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของการศึกษา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12