หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหล่อ ปั้นปุกถึงบ้านนางบุญมี กันอยู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปา ถึงบ้านนางตอง สุขเมือง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]

  (1)